Constanta online: STIRI, INFORMATII, NOUTATI

Spitalul Judetean angajeaza zeci de asistente si infirmiere: maine, ultima zi de depunere a dosarelor

Miercuri, 4 ianuarie, este ultima zi de depunere a dosarelor de participare la concursul organizat de Spitalul Judetean Constanta in vederea ocuparii a zeci de posturi de asistenti medicali, infirmiere si brancardieri.

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 post asistent medical deb – Sectia Urologie
 • 3 posturi asistenti medicali deb – Statia Centrala  Sterilizare
 • 1 post asistent medical – Statia Centrala  Sterilizare
 • 3 posturi asistenti medicali pr  – Sectia Pediatrie
 • 1 post sora medicala pr – Sectia Pediatrie
 • 3 posturi asistenti medicali – Sectia Neonatologie
 • 2 posturi asistenti medicali deb – Sectia Neonatologie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet Ortopedie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet  Chirurgie Ortopedie Pediatrica
 • 2 posturi asistenti medicali pr. – Sectia Medicala 2
 • 1 post asistent de farmacie pr – Farmacie
 • 1 post asistent medical pr – Cabinet Oncologie
 • 1 post asistent medical pr – Laborator Radiologie
 • 1 post asistent medical pr – Sectia Oncologie
 • 1 post asistent medical – Sectia Pneumologie TBC Agigea
 • 1 post sora medicala pr – Sectia Medicala 2
 • 1 post asistent medical – Sectia ORL BO
 • 1 post infirmiera – Sectia DV
 • 1 post infirmiera – Sectia ORL
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Plastica
 • 1 post infirmiera deb – Sectia Neurochirurgie
 • 1 post infirmiera deb – Sectia Neurochirurgie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Ortopedie Pediatrica BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Psihiatrie
 • 2 posturi infirmiera deb – Sectia Neurologie
 • 1 post infirmiera – Sectia Obstetrica Ginecologie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Ortopedie Traumatologie BO
 • 1 post infirmiera – Sectia Chirurgie Cardiovasculara – Comp ATI
 • 1 post brancardier – Sectia Oncologie
 • 1 post brancardier – Sectia Pneumologie TBC Agigea
 • 1 post brancardier – Sectia Urologie
 • 1 post brancardier – UPU SMURD
 • 1 post brancardier – Sectia Chirurgie Ortopedie Pediatrica
 • 1 post muncitor necalificat – Sectia Pediatrie  – Oficiu Preparare Alimente.

Recomandari:

Conditii generale de participare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare pentru fiecare post in parte si continutul dosarelor pentru concurs pot fi consultate pe pagina: Spitalul Judetean Constanta – anunt angajare. Alte linkuri utile: Bibliografie examen Infirmiere si Ingrijitoare | Bibliografie examen Brancardier | Bibliografie examen Asistent de Radiologie |Bibliografie examen Asistent Medical Generalist | Bibliografie examen ASISTENT FARMACIE

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Judetean Constanta, dupa urmatorul program:

 • depunerea dosarelor de concurs: 04.01.2017,
 • selectia dosarelor depuse: 06.01.2017,
 • contestatii la dosarele respinse: 09.01.2017,
 • proba scrisa: 10.01.2017, Ora 10.00, locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta,
 • afisarea rezultatelor la proba scrisa 11.01.2017,
 • contestatii la proba scrisa: 11.01.2017,
 • proba interviu: 12.01.2017, ora 10.00,  locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta,
 • afisarea rezultatelor la proba interviu: 13.01.2017,
 • contestatii la proba de interviu: 13.01.2017.

Concursul se va desfasura conform Metodologiei de concurs afisata la sediul unitatii si pe pagina de internet.

Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta in  2 probe :

 • proba scrisa
 • proba interviu
loading...